Je kunt diverse coachingstrajecten volgen bij Heallight waarin bewustzijnsgroei centraal staat. Elk coachingstraject heeft een eigen invalshoek van waaruit healing ontstaat en verdieping van bewustzijn (awareness) wordt ontwikkeld.

 

 

Wat is bewustzijnsgroei?

 

Overleven

Als kind waren we volledig afhankelijk van onze ouders om te overleven, dus waren onze levensinzichten en gedrag onbewust gericht op hun verwachtingen en noden. Om hieraan te kunnen voldoen, leerden we onbewust bepaalde thema’s, overtuigen en patronen aan.

 

Als kind afgestemd op onze ouders

Zo waren we steeds afgestemd op onze ouders om in te schatten of het gunstig, veilig en geborgen was voor ons. Hoe veiliger het was, hoe steviger ons basisvertrouwen werd in mensen en in het leven. En hoe onbevangen en vanzelfsprekend we dan konden leven vanuit onze Kern; vanuit wie we werkelijk zijn.

 

Als volwassene afgestemd op onze omgeving

Door deze onbewuste afstemming op onze omgeving, konden we bijvoorbeeld feilloos invoelen of moeder gunstig gestemd was of niet, om dat ijsje te bemachtigen of over die onvoldoende te vertellen. Op diepere thema’s deden we dit ook en nu doen we het nog steeds in ons volwassen leven ook bij anderen, privé en op het werk.

 

Verlangen: Jezelf afstemmen op je Kern 

We voelen ons dan belemmerd, geremd en lopen vast in het leven door deze oude aangeleerde thema's, overtuigingen en patronen, de bouwstenen van onze energetische matrixen. Dan ontdekken we een verlangen naar een andere manier van in het leven staan; een belofte van vrijheid en leven vanuit onze Kern. 

 

Bewustzijnsgroei: bewegen naar je Kern

Dit verlangen brengt ons in beweging om op zoek te gaan naar wie we werkelijk zijn en de eerste stap in bewustzijnsgroei is gezet. Een keuzemoment om bewust te durven worden van onze belemmeringen en deze los te laten. Met elke volgende stap komen we verder los van onze energetische matrixen en dichterbij onze Kern. We herkennen steeds meer wie we werkelijk zijn. Het voelt als thuiskomen; vertrouwd, vrij, stevig, zeker en blij!
 

Sturende invloed van matrixen 

Een energetische matrix is een systeem van oude thema’s, overtuigingen en patronen, die gevormd zijn geweest in de uitwisseling met anderen in je vroege leven. Zoals je ouders, familie, vrienden, school en dergelijke. We zijn ons vaak niet bewust van deze matrixen en de sturende invloed die ze hebben op hoe we in het leven staan; op onze inzichten, gedrag en welbevinden.

 

Opvoedmatrix: van deugd naar belemmering

De matrix gerelateerd aan onze opvoeding, heeft de meeste impact op onze inzichten, gedrag en welbevinden. Dit is wat onze ouders ons in liefde konden bieden om het leven te leren kennen; zoals zij het zelf hebben ervaren en ontvangen van hun ouders.

 

Loskomen van je opvoedmatrix

Deze opvoedmatrix gaf ons als kind veiligheid en stevigheid om het leven te ontdekken, maar vormt later vaak een belemmering in ons volwassen leven. 

Door bewust te worden van je opvoedmatrix, kun je ervan loskomen en beginnen met leven vanuit je eigen Kern. Wellicht doorbreek je hiermee ook de overdracht van de energetische opvoedmatrix in jouw familielijn.

 

 

 

Wat is een Awareness coachingstraject?

 

Gestructureerde opschoning en bewustzijnsgroei

Een Awareness coachingstraject is een reeks van healing/reading trajectsessies, die een gestructureerde energetische opschoning en gefaseerde bewustzijnsgroei tot stand brengt. Het traject richt zich op diverse onderdelen van het energiesysteem en de gerelateerde (levens)thema’s.

 

Losgemaakte matrixen en in contact met je Kern

Door middel van healing/reading worden energetische matrixen losgemaakt en vind er een stapsgewijze opschoning en uitlijning plaats van jouw energiesysteem. Hierdoor kan er verdere healing en verdieping van bewust-zijn van je Kern op nog diepere lagen plaatsvinden. Je ontdekt hoe helder, stevig en zeker je bent als je in contact bent met je Kern; met Jezelf.

 

 

 

Waarom kiezen voor een traject?

 

Trajectsessie versus reguliere sessie 

Deze live sessies verschillen in focus. Een reguliere sessie is gericht op een specifieke vraag en gerelateerde thema’s. Terwijl de focus van een trajectsessie gebaseerd is op een specifiek onderdeel van het energiesysteem en gerelateerde thema’s. 

 

Past een traject bij jou

Voel je een diep verlangen om anders in het leven te gaan staan en wil je ermee aan de slag? Heb je er genoeg van om continue in dienst te staan van je omgeving en je leeg te geven aan anderen? Wil je je nu richten op jezelf en op wat jij nodig hebt? Je grenzen leren kennen en deze stevig neerzetten? Dan is een Awareness coachingstraject wellicht een goede keus voor jou.

 

Heb je behoefte aan helderheid op een specifiek thema of word je belemmerd door bepaalde klachten? Ben je even vastgelopen in veranderprocessen op weg naar een ruimer bewustzijn of wil je graag kennismaken met diverse bewustzijn aspecten in jou? Dan passen reguliere live sessies misschien beter bij jou.

 

Trajectvoordeel

Door het speciale trajecttarief is een trajectsessie voordeliger dan een reguliere live sessie. Jouw voordeel is €12 per trajectsessie, dus €96 per Awareness coachingstraject.

 

 

 

De trajecten

  1. Awareness coachingstraject Opstaan in Jezelf!
  2. Awareness coachingstraject De healer in Jezelf!
  3. Trajectmodule Kennis Je Energiesysteem Bewust-Zijn 


 

1. Traject  Opstaan in Jezelf!

 

Bewust worden van Jezelf

Dit coachingstraject maakt je bewust van je innerlijk kracht en Kern: Jezelf. En hoe je hierdoor je grenzen ontdekt en gaat leven vanuit je Kern en niet meer vanuit je omgeving of de ander.

 

Contact maken met Jezelf

Je leert contact te maken met Jezelf door bewust te worden van (de werking en onderhoud van) je energiesysteem en jouw unieke trilling.

 

Jezelf: nu je staat van Zijn 

Je ontdekt hoe helder, stevig en zeker je bent als je contact maakt met je innerlijke kracht en je Kern. Door bewust te zijn van dit contact en met oefening en intentie wordt het uiteindelijk jouw staat van Zijn. Je staat op in Jezelf! 

 

Vanzelfsprekende grenzen

Je inzicht in Jezelf, je gedrag en je omgeving ervaar je nu vanuit je Kern en niet meer vanuit de ander. Dit brengt helderheid en zekerheid over wie jij bent. Je eigen grenzen zijn vanzelfsprekend. Je weet wat je wilt. Je bent aan het stuur!

 

Trajectsessies: aura en chakra's

Het traject bestaat uit 8 sessies. Elke trajectsessie is gericht op een specifiek onderdeel van je energiesysteem en gerelateerde thema's: aura en chakra's. Met healing/ reading worden blokkades en imprints verwijderd op elk onderdeel, waardoor er ruimte ontstaat voor bewustzijnsgroei naar Jezelf.

 

Healing verdiept bewust-zijn van Jezelf

Door de gefaseerde opschoning en uitlijning van je energiesysteem en de veranderingen binnen aangeraakte thema's, ontstaat er verdere healing en verdieping/verruiming van je bewust-zijn van Jezelf.

 

Trajectspecificaties

Opzet    : 8 Live trajectsessies van 1uur

Periode : 8 maanden

Data      : datavoorstel in overleg

Kosten   : €544  

Keuze Trajectmodule Kennis

Je kunt eventueel kiezen voor deze waardevolle toevoeging van kennis. Elke trajectsessie start dan met een specifieke kennisoverdracht ter voorbereiding en verdieping van het coachingstraject. Zie verder. 

2. Traject  De healer in Jezelf!

 

Bewust worden van je innerlijke healerskracht en -kwaliteiten

Dit coachingstraject maakt je bewust van je innerlijke healerskracht en -kwaliteiten en hoe die helder, zuiver en oordeelloos in te zetten voor Jezelf en anderen.

 

Contact maken met je healerskracht

Je leert contact te maken met je healerskracht door bewust te zijn van (de werking en onderhoud van) de multidimensionale aspecten van je energiesysteem én van Jezelf.

 

Helder, zuiver en oordeelloos in je healerskracht staan

Je ontdekt hoe helder, zuiver en oordeelloos je bent als je in je healerskracht staat. Je leert vooral goed onderscheid te maken tussen je healerskracht en Jezelf/jezelf.  Door bewust te zijn van deze aspecten en met oefening en intentie herken je uiteindelijk je healer-staat van zijn. De healer staat op!

 

Trajectsessies: multidimensionale aspecten

Het traject bestaat uit 8 sessies. Elke trajectsessie is gericht op een specifiek onderdeel van je energiesysteem en gerelateerde thema's; diepere multidimensionale aspecten. Met healing/reading worden blokkades en imprints verwijderd op elk onderdeel, waardoor er ruimte ontstaat voor bewustzijnsgroei naar je healerskracht en -kwaliteiten.

 

Healing verdiept bewustzijnsgroei naar healerskracht

Door de gefaseerde opschoning en uitlijning van je multidimensionaal energiesysteem en de veranderingen binnen aangeraakte thema's, ontstaat er nog verdere healing en verdieping/verruiming van jouw bewustzijn van Jezelf en daarmee ook de healer in jou.

 

Trajectspecificaties

Opzet           : 8 Live trajectsessies van 1uur

Periode        : 8 maanden

Data             : datavoorstel in overleg

Voortraject  : Opstaan in Jezelf! plus trajectmodule Kennis

Kosten          : €544 

 

Keuze Trajectmodule Kennis

Je kunt eventueel kiezen voor deze waardevolle toevoeging van kennis. Elke trajectsessie start dan met een specifieke kennisoverdracht ter voorbereiding en verdieping van het coachingstraject. Zie verder.

 

 

 

3. Trajectmodule Kennis Je Energiesysteem Bewust-Zijn

 

Kennisoverdracht

Wil je meer weten over het menselijke energiesysteem en de specifieke thema's, dan is deze trajectmodule een waardevolle toevoeging. Elke trajectsessie start dan met een specifieke kennisoverdracht ter voorbereiding en verdieping van het betreffende Awareness coachingstraject. 

 

Trajectspecificaties

Opzet         : 30 minuten uitbreiding per trajectsessie

Inclusief      : informatiemap.

voortraject : alleen boekbaar bij een coachingstraject

Kosten         : €272 


 

 

Gespreid Betalen

Je kunt eventueel in termijnen betalen. Informeer naar de voorwaarden en administratiekosten.

 

Vragen 

Heb je vragen naar aanleiding van deze folder.  Wil je overleggen of een traject bij je past? Bel of mail vrijblijvend voor verdere informatie.

06 33848211

info@heallight.nl